Thư viện


Tướng Bùi Bé Tư bị nghi ăn bớt quân phục của lính cơ động An Giang?

GỬI TƯỚNG BÙI BÉ TƯ – AN GIANG, Đề nghị Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc CA tỉnh An Giang trả lời công luận 2 điều:

Đọc thêm