Thư viện


Dân đổ cá trước UBND Lộc Hà đòi bồi thường từ thảm họa Formosa

Sáng ngày 09/12 đại diện của 47 doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại Huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh đã mang theo cá đông lạnh, cá khô lên trụ sở UBND tỉnh để yêu cầu bồi thường thiệt hại…

Đọc thêm

Bản chất của tiền bồi thường

Formosa hủy hoại môi trường

Tiền bồi thường xét về phương diện pháp lý thuộc quyền sở hữu của nạn nhân

Đọc thêm

Không phổ biến luật vì sợ người dân… khiếu kiện

Ông Nguyễn Thanh Chấn có thể sẽ trở thành người được bồi thường oan sai nhiều nhất từ trước tới nay với số tiền 7,2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tố Hằng – Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước – cho biết ở một số địa phương phát sinh tâm lý e ngại và cho rằng nếu tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi…

Đọc thêm