Thư viện


Quan chức không thể xin lỗi là xong- Luật sư Lê Công Định.

Lời phát biểu gần đây về tương quan giữa quan và dân của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gặp nhiều chỉ trích từ công luận.

Đọc thêm

Vì sao Công Nhân tại HCM bị bóc lột mà công nhân các tỉnh vẫn đổ về HCM như những con thiêu thân mặc cho giới chủ bóc lột

Công nhân ở Việt Nam giờ giải lao

Sau khi tiếp xúc với một số công nhân làm tại nhiều công ty, nhiều khu vực trong tỉnh thì nó lại hé lộ ra những sự thật quá phủ phàng của công ty đối với công nhân ở đây.

Đọc thêm

‘Công Đoàn Độc Lập’ là hướng đi của nền dân chủ

Những công nhân nghèo nàn của VN muốn được đi làm mướn đến các nước TBCN thì cũng phải đóng tiền hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng tùy theo các nước mà công nhân VN đến làm mướn…

Đọc thêm