Thư viện


Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn bị ngược đãi trong tù.

Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn tại tòa.

Hôm nay, 30/3/2016, người thân của cháu Tuấn là cháu Nguyễn Mai Thảo Vy (em gái ruột), đã đi thăm nuôi anh trai mình. Và sau khi đi thăm anh mình về, cháu có kể lại sự việc như sau,…

Đọc thêm