Thư viện


Hai bộ tranh cãi vì dự án BOT đội vốn nghìn tỷ

Dự án BOT Cầu Giát - Nghi Sơn dài 34km Ảnh: Vneconomy

Do chưa thống nhất với thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư về cách xác định tổng mức đầu tư hai dự án BOT Cầu Giát Nghi Sơn và Hà Nội – Bắc Giang, Bộ Giao thông Vận tải đã…

Đọc thêm