Thư viện


‘CNXH Venezuela’: Một triệu người tuần hành chống chính phủ

Dòng người tham gia cuộc tuần hành ở Caracas. (Nguồn: CNN)

Ngày 1/9, cảnh sát Venezuela đã bắt giữ 20 người biểu tình có hành vi bạo động trong cuộc tuần hành lớn chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas, do liên minh Bàn Đoàn kết…

Đọc thêm