Thư viện


Biển miền Trung có thể đã nhiễm độc XYANUA cực nặng

Kết quả phân tích 4 mẫu nước biển tại cảng Vũng Áng, so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ:

Đọc thêm

Formosa tiếp tục bức tử biển Việt Nam.

Cấp Báo: Biển tiếp tục bị bức tử bởi Formosa ! Ảnh chụp lúc 10 am ngày 17/2 /2017 tại cầu cảng số 1 Formosa Hà Tĩnh. Ảnh từ phóng viên lề dân Đông Yên:

Đọc thêm

Làm biển sạch bằng …hội nghị

Khi các chuyên gia nhận định phải mất 50 năm mới phục hồi hệ sinh thái biển miền Trung, thì đối với Đảng Cộng Sản, họ chỉ cần 4 tháng (từ tháng 4 đến tháng 8) không làm gì hết,…

Đọc thêm