Thư viện


Bí thư thành ủy Đà Nẵng hỗn láo với người già.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng nói chuyện thất lễ và vô học với cụ già Lê Hiền Đức. Xem nội dung chi tiết cuộc trò chuyện.

Đọc thêm

Bản tin đặc biệt: Bắt giữ Giang Trạch Dân là lối thoát duy nhất cho sự ổn định của Trung Quốc (Phần 2)

Bên ngoài từng lưu truyền một cách nói như thế này, vào ngày 10 tháng 4 năm 2012, sau khi Bạc Hy Lai bị mất chức Ủy viên Bộ Chính trị và bị tiến hành “song quy” trong nhà ngục…

Đọc thêm