Thư viện


Bảo hiểm chồng bảo hiểm

Bảo hiểm còn hạn đến 31/12/2015

Thực tế thì từ những năm trước đã có nhiều trường mua BHYT cho học sinh từ đầu năm (01/01) đến cuối năm (31/12). Nhưng khi vào đại học, nhà trường lại bắt sinh viên phải mua BHYT 15 tháng…

Đọc thêm