Thư viện


Pastor. Nguyen Trung Ton be attacked by communist police

Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị côn đồ chức năng hành hung tàn ác

Dear All, BFD (Brotherhood For Democracy)  Pastor Nguyen Trung Ton has being attacked terribly by communist police yesterday .

Đọc thêm