Thư viện


Bệnh viện đa khoa Hồng Đức – Hải Phòng hết tiền trả lương

Đời sống của các bác sĩ, y tá tại Bệnh viện đa khoa Hồng Đức gặp nhiều khó khăn vì đi làm cả năm không được trả lương - Ảnh: T.Hoàng

Hơn một năm qua, trên 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hồng Đức (Hải Phòng) gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương.

Đọc thêm