Thư viện


SOS: Thầy giáo Phạm Minh Hoàng bị bắt cóc và sắp sửa bị trục xuất

Vào lúc 18 g chiều nay nhiều công an hcm đã xông vào nhà thầy giáo Phạm Minh Hoàng bắt cóc và đóng cửa nhốt vợ con ông Hoàng trong nhà , công an đã dùng xe phá sóng xung…

Đọc thêm

Bộ Công an bắt cóc Nguyễn Văn Hóa vì dám đưa tin về Formosa

Nhà hoạt động Công giáo Nguyễn Văn Hóa

Xin chuyển tiếp đến mọi người thông tin từ Fb Hung Tran về trượng hợp anh Nguyễn Văn Hoá người thường đưa tin về việc ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra đã mất tích hay bị bắt cóc…

Đọc thêm