Thư viện


Sinh viên đại học Hoa Sen bất chấp tất cả để kiếm tiền .

Một nhóm sinh viên năm nhất tuyên bố trong một năm kiếm 1 triệu đô-la trong không gian ảo. Sinh viên đại học Hoa Sen hùng hổ tuyên bố đi đầu trong lĩnh vực này. Đây hoàn toàn chỉ là…

Đọc thêm