Thư viện


Nền chính trị của Nguyễn Đức Chung và bạo lực quần chúng

Khi đối mặt với các thế lực bảo thủ thâm căn cố đế, người dân sẽ có xu hướng tạo lập cân bằng bằng bạo lực, nền chính trị của ông Chung hẳn cũng sẽ đến lúc nhờ đến một…

Đọc thêm