Thư viện


1000 tỷ USD thiệt hại từ thảm họa Formosa.

Hình 1: Bản đồ biểu diễn chỉ số Shannon’s Index of Biodiversity năm 2014 (Nguồn UNEP) - See more at: http://viettv.de/co-so-khoa-hoc-tinh-toan-thiet-hai-tham-hoa-sinh-thai-tai-vung-bien-mien-trung-viet-nam-tu-tham-hoa-formosa-vung-ang#sthash.W6CdLpdL.dpuf

1- PHÂN BỐ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN (RỪNG NGẬP MẶN, CỎ BIỂN VÀ SAN HÔ) CỦA VIỆT NAM 1.1- Đa dạng sinh học biển Việt Nam Vùng biển Đông Nam Á được đánh giá…

Đọc thêm