Thư viện


Báo chí thời VNCH chỉ mùi mẫn, khiêu dâm?

Một quầy báo của Sài Gòn, thời trước năm 1975. Nguồn: Trên mạng

Báo chí thời VNCH không phải là nền báo chí tốt, nhưng tôi có thể nói rằng nền báo chí đó tốt hơn nền báo chí XHCN ngày nay. Là người từng sống qua hai chế độ, tôi có thể nói một cách khẳng định như thế.

Đọc thêm