Thư viện


Bản lên tiếng ngày 03 – 07 – 2018

Anh Nguyễn Trung Trực

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Phiên Tòa sơ thẩm sẽ được diển ra lúc 7h30 sáng, để đưa ông Nguyễn Trung Trực ra xét xử với tội danh mơ hồ tại khoản 1 điều 79 BLHS 1999 “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đọc thêm

Bản Lên Tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) về phiên toà bất công sắp diễn ra.

header logo featured

– Nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng Hiến pháp và những Tuyên ngôn Quốc tế đã ký kết. Chấm dứt đàn áp và bắt giữ tuỳ tiện những nhà hoạt động ôn hoà cho công cuộc vận động dân chủ tại Việt Nam.

Đọc thêm

Bản lên tiếng của Hội anh em dân chủ về việc mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt cóc và hành hung.

BẢN LÊN TIẾNG CỦA HỘI ANH EM DÂN CHỦ Về việc Muc Sư Nguyễn Trung Tôn Bị Bắt Cóc, Hành Hung

Đọc thêm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về thảm họa Formosa- Hà Tĩnh

HT. Thích Viên Định (đứng giữa, hàng đầu

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH .Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn, Phật lịch 2560 Số: 04/HĐĐH/VT/VT

Đọc thêm

Bản lên tiếng về vụ Lương Tâm TV bị sách nhiễu, hăm dọa!

Chương trình Lương Tâm TV hoàn toàn phù hợp với điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà VN đã ký kết tham gia: “ 1- Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. 2- Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia”

Đọc thêm