Thư viện


Bác sĩ cắt cổ bệnh nhân

Gửi ông Hùng Phú, phóng viên báo VTC; Vào ngày 1 tháng 12 năm 2013, ông có viết đăng một bài trên VTC NEWS với tựa đề: “Đi phẫu thuật, bệnh nhân phải tự mua dao mổ” [1].

Đọc thêm