Thư viện


Thám hoa Vũ Phạm Hàm gia nhập Dân oan ba miền!

Về quê qua chỗ Ngã tư Vác , thấy khu mộ Thám hoa Vũ Phạm Hàm, cụ nội anh Phạm Vũ Luận. Cụ thi ba lần vẫn Thám hoa, chưa đỗ Trạng Nguyên, số thi cử lận đận quá, thế…

Đọc thêm