Thư viện


Bảy bước cho bảo mật số

Bảo mật số

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thăng tiến nhận thức để xác định các mối đe dọa đối với máy tính và an ninh truyền thông, và đánh giá mức độ rủi ro có thể xảy ra đối với các biện pháp an ninh.

Đọc thêm

Tài liệu: An ninh điện tử và bảo mật đời tư cho những nhà đấu tranh nhân quyền

Tài liệu: An ninh điện tử và bảo mật đời tư cho những nhà đấu tranh nhân quyền

Bộ tài liệu này sẽ giúp cho mọi người nói chung, các nhà hoạt động, đấu tranh những kiến thức hữu ích cho vấn đề an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân.

Đọc thêm