Thư viện


Ông Alan Lowenthal với việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa

Dân biểu Alan Lowenthal đến thăm Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa tháng 5/2015

Trong chuyến đi làm việc tại Việt Nam hồi tháng Năm vừa qua, ông đã ghé thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Đọc thêm

Quan điểm của Luật sư Nguyễn Văn Đài về TPP

LS. Nguyễn Văn Đài và hai vị Dân biểu vào chiều ngày 6-5

Bản chất và mục đích của TPP: Chiến lược xoay trục của Mỹ về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm mục kiềm chế tham vọng bá quyền của Trung Quốc về chính trị, quân sự, kinh tế và lãnh thổ.

Đọc thêm