Thư viện


Công an Hà Tĩnh lại xài ‘luật rừng’

Ngày 3/2/2017, công an Hà Tĩnh đã gửi thông báo “Tạm giam bị can” đối với TNLT Nguyễn Văn Hóa cho gia đình của anh. Như vậy là sau 23 ngày bị bắt, bị giam giam, người thân của Hóa…

Đọc thêm