Thư viện


Lễ tưởng niệm các tử sĩ chống Trung Cộng năm 1979 bị phá phách

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tại lễ tưởng niệm

Tôi xuống Công trường Mê Linh, Quận 1 lúc 9 giờ thiếu 20 là thấy có đông người bao vây. Nhìn kỹ không thấy ai là nhân vật thân quen, những nhân sĩ trí thức quan tâm đến việc tưởng…

Đọc thêm