“Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông!”

64 người anh hùng dân tộc ngã xuống, máu nhuộm đỏ biển Đông quyết một lòng bảo vệ biển đảo quê hương trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trong trận hải chiến Gạc Ma. 29 năm sau, dã tâm ấy vẫn không từ bỏ và tất nhiên chúng ta cũng đang có một…