Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương (Ảnh minh họa)

Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương

Dùng cấp dưới để hiện thực hóa ý tưởng, dựa vào thần dân để củng cố ngai vàng, chỉ có vậy quyền uy của Quân vương mới thực sự vững bền. Hơn chục năm trước, bộ phim “Tể tướng Lưu Gù” lần đầu tiên công chiếu tại Việt Nam, bộ phim xoay quanh ba nhân…

Quân vương - logic của nghịch lý (Ảnh: wikipedia)

Quân vương – logic của nghịch lý

Một đấng Quân Vương có tinh thần ái quốc vĩ đại, dốc lòng phục vụ nhân dân, có đức cao trọng vọng, có tài năng xuất chúng, đất nước nhất định sẽ hùng cường. Tác phẩm Quân vương của Nicolas Machiavel đã từng được đề cập trong các bài: “Quân Vương, tội ác và trừng…

Luật hiến pháp và chính trị học

Luật Hiến pháp và Chính trị học

Dù Chính trị có được xem là bệnh dịch hạch hay là địa hạt của những xảo trá, xôi thịt, hoặc được quan niệm như cái gì chỉ liên quan đến chính đảng, đến đấu tranh về ý thức hệ, con người không thể thoát vòng kềm tỏa của chính trị.