Bản lên tiếng phản đối chính phủ Việt Nam cấm cản sự tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

BẢN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM CẤM CẢN SỰ THAM GIA BÀO CHỮA BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ANH EM DÂN CHỦ Hội Anh Em Dân Chủ Việt Nam (HAEDC) là một tổ chức xã hội dân sự được thành lập một…

Ông Nguyễn Trung Trực

Ông Nguyễn Trung Trực bị bắt theo điều 79 BLHS

Trưa ngày 04/08/2017, chính quyền Việt Nam đã cử vài chục người bao vây nhà và bắt ông Nguyễn Trung Trực theo điều 79 Bộ luật hình sự (BLHS). Nguyễn Trung Trực (43 tuổi), ngụ tại Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ…

Bản Lên Tiếng Của Hội Anh Em Dân Chủ Phản đối việc bắt giữ các ông Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển

Bản Lên Tiếng Của Hội Anh Em Dân Chủ Phản đối việc bắt giữ các ông Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển. Sáng ngày 30/7/2017, công an Việt Nam ở Hà Nội, Sài Gòn và Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ các ông Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh…