Thơ Trần Đức Thạch: Hết băn khoăn

10, HẾT BĂN KHOĂN Sáng có tin biểu tình Đành không tìm thơ nữa Lên facebook chia lửa Với chục ngàn người dân… Lâu nay cứ băn khoăn Dân mình sao thế nhỉ?  Formosa vẫn thế Gây thảm họa ngang nhiên Đảng thì đã nhận tiền Formosa nhận tội Chịu thảm họa thiên nhiên Dân…

Thơ Thái Bá Tân: Quân tử và tiểu nhân

Ngay sau vụ Brexit, Thủ tướng Ca-me-rông Đã viết đơn từ chức, Dù không ai ép ông. Hôm sau báo đăng ảnh Tự tay ông dọn nhà. Khi vào, ông vui vẻ, Cũng vui vẻ khi ra. Thành người dân bình dị, Y hệt như mọi người, Ông vui vẻ kiếm sống, Vật lộn với…

Thơ Trần Đức Thạch- Domino

5, QUAN TÂM Từ bé khi tự cao, tự đại một chút gí đó hơn người do bản năng miềng đã được nghe câu: THIÊN HẠ NHÂN THIÊN HẠ TÀI mà sợ. Và suốt cuộc đời sống trên trần gian miềng lấy chữ học làm mục tiêu sống. Được học và học được thú vị…