Cảm nhận về Đất Nước ngày nay

Có lẽ bất cứ ai trải qua năm tháng cắp sách tới trường đều được học về Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, trong đó chương V có bài thơ Đất Nước của ông trong chương trình học phổ thông Trung học.

“Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông!”

64 người anh hùng dân tộc ngã xuống, máu nhuộm đỏ biển Đông quyết một lòng bảo vệ biển đảo quê hương trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trong trận hải chiến Gạc Ma. 29 năm sau, dã tâm ấy vẫn không từ bỏ và tất nhiên chúng ta cũng đang có một…