Tro cốt của Lưu Hiểu Ba được rải trên biển Hoàng Hải, gia đình ông cho hay

Liệu Lưu Hiểu Ba có ‘chết vô ích’?

Giáo sư Bùi Mẫn Hân, Đại học Claremont McKenna (Mỹ) bình luận rằng cái chết của nhà bất đồng chính kiến ​​Lưu Hiểu Ba gửi thông điệp mạnh mẽ: lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chế độ độc tài toàn trị bằng bất kỳ giá nào.