Kịch bản nào cho tứ trụ triều đình cuối cùng của đảng cộng sản Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX ngày 01.07.2015

Chiều ngày 11/10/2015, Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương  đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Ông cho biết vấn đề nhân sự chưa được giải quyết xong và phải chờ đến Hội nghị Trung ương 13 hay 14. Ông nói “Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự… tiếp tục xem xét, rà soát… để báo cáo Trung ương  xem xét, quyết định tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX ngày 01.07.2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX ngày 01.07.2015

Như vậy là sau Hội Nghị Trung Ương 12 của đảng cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày 5-10-2015 và kết thúc 6 ngày sau đó, vẫn chưa tìm được sự thống nhất về nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ máy đảng (Tổng Bí thư, Bộ Chính  trị, Ban Bí thư) và nhà nước Việt Nam (Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội) thường được gọi là “Bộ tứ quyền lực”, mà trong bài này chúng tôi gọi là “Tứ trụ triều đình cuối cùng” của đảng cộng sản Việt Nam. Mặc dù việc lựa chọn các ghế lãnh đạo đã được thảo luận từ hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hồi tháng 5-2015, nhưng đã không đưa đến kết quả nào.

Nay người ta nói đến và chờ đợi phải họp thêm vài Hội Nghị Trung Ương như 13 hay 14 nữa, nhanh nhất cũng phải là sau chuyến đi thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình, được dự trù vào tháng 10, mới được phát ngôn viên chính phủ báo đổi lại vào tháng 11  và Tổng Hoa Kỳ Barack Obama, dự trù cũng vào tháng 11 năm 2015, nếu không có gì thay đổi.

Vậy kịch bản nào cho tứ trụ triều đình cuối cùng của đảng cộng sản Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi lần lượt trình bầy:

I- Vì sao đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa hình thành được tứ trụ triều đình cuối cùng của chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam?

Sự thể trên đã phản ảnh tình trạng tranh giành quyền lực gay gắt trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam giữa hai khuynh hướng chọn đồng chí Trung Quốc hay chọn đồng minh Hoa Kỳ. Đồng thời cũng là nguyên nhân đưa đến sự bế tắc trong vấn để chọn lựa các nhân sự lãnh đạo hàng đầu trong bộ tứ quyền lực hay tứ trụ triều đình của chế độ độc tài, độc đảng hiện nay tại Việt Nam.

Nếu chọn đồng chí Trung Quốc là chỗ dựa quyền lực, đảng cộng sản Việt Nam phải tiếp tục chịu nhục và mang tiếng “hèn với giặc, ác với dân”; phải tiếp tục theo đuổi chính sách đi dây giữa Mỹ-Trung để duy trì chế độ độc tài, độc đảng hiện nay, ít ra là trong 5 năm tới kể từ sau Đại Hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam (2016-2021). Hệ quả là đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục hưởng lợi độc quyền thống trị, không sợ Trung Quốc ra đòn trừng phạt, nhưng hại là Việt Nam tiếp tục phải  chấp nhận sự lấn áp của Bắc Kinh, trong đó có sự lệ thuộc chính trị, kinh tế và nghiêm trọng nhất là việc lấn chiếm các vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Nếu dứt khoát chọn đồng minh Hoa Kỳ là Việt Nam phải chấm dứt chính sách đi dây giữa Mỹ-Trung và phải chấm dứt chế độ độc tài để chuyển đổi qua chế độ dân chủ trong vòng 5 năm tới.. Hệ quả là đảng cộng sản Việt Nam sẽ không còn nắm quyền thống trị độc tôn và muốn tiếp tục nắm quyền phải thông qua các cuộc tranh cử và bầu cử tự do với các chính đảng khác trong khuôn khổ Hiến Pháp và luật pháp dân chủ.

Vậy sự chọn lựa này liệu có thể đưa đến sự trừng phạt quân sự, chính trị, kinh tế của Trung Quốc hay không? Câu trả lời là dù có hay không vẫn có lợi cho dân tộc, đất nước trong tương lai lâu dài.Vì một khi dứt khoát chọn Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược, Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước các đòn trừng phạt quân sự, chính trị, kinh tế của Trung quốc và sẵn sàng trợ giúp Việt Nam khắc phục mọi hậu quả. Trên thực tế, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh trong vùng đã và đang có những hành động cụ thể, cương quyết chống lại các hành vi ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông, ra mặt công khai yểm trợ các quốc gia trong vùng đang bị Trung Quốc lấn áp, trong đó có Việt Nam.

Thành ra, chính những mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng chọnTrung Quốc hay chọn Hoa Kỳ đã là nguyên nhân chủ yếu đưa đến bế tắc trong việc chọn nhân sự lãnh đạo hàng đầu của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Vì chính những khuôn mặt nắm giữ các chức vụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, cũng như các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ủy viên Trung ương đảng sẽ được Đại hội 12 bầu chiếu lệ nay mai, theo danh sách đề cử của các Hội nghị trung ương, sẽ cho thấy khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng trên thắng thế hay tạm thời phải thỏa hiệp.

Vậy ai sẽ nắm các chức vụ hàng đầu nói trên để cho thấy khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng trên đã thắng thế?

II- Kịch bản nào cho tứ trụ triều đình cuối cùng của đảng Cộng sản Việt Nam?

Theo một bài viết khả tín của ông Trung Điền,  thì trong những ngày vừa qua, nhiều thông tin đã ‘nhiễu’ ra từ nội bộ lãnh đạo đảng là đang có phương án giữ nguyên Tứ trụ cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, để có đủ thì giờ tìm nhân sự mới cho 4 trách vụ nói trên,…và phe ông Trọng (thân Trung Quốc đang tìm cách không cho phe ông Dũng (thân Mỹ) dùng tiền để mua ghế Tổng Bí thư” (bit.ly/1MmB0rD). Không rõ phương án này có được Hội nghị Trung ương 12 thảo luận hay không.

Theo ông Việt Dũng trên báo Dân Luận, Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp hành Trung ương ba phương án:

 • Phương án 1: Nhằm đảm bảo tính chuyển tiếp, kế thừa, cần kinh nghiệm về quan hệ đối ngoại, chọn người có kinh nghiệm điều hành quản lý để giữ chức vụ tổng bí thư. Dự kiến tổng bí thư (TBT) là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng (TT) là Trần Đại Quang, chủ tịch nước (CTN) là Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Quốc hội (CTQH) là Phạm Quang Nghị.
 • Phương án 2: Nhằm trẻ trung hóa cán bộ với độ tuổi trong Bộ Chính Trị (BCT) là khoảng dưới 63 (sinh 1953), các khuôn mặt này được cho là thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng. Dự kiến: TBT là Nguyễn Tấn Dũng, TT là Trần Đại Quang, CTN là Nguyễn Thiện Nhân, CTQH là Nguyễn Thị Kim Ngân.
 • Phương án 3: Theo đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, chủ yếu là TBT Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa, thực hiện theo quy định và Ban Chấp hành Trung ương (BCHTU) bầu theo điều lệ đảng, trên cơ sở nhân sự BCT trình BCHTU. Dự kiến: TBT là Trần Đại Quang, TT là Nguyễn Xuân Phúc, CTN là Nguyễn Thiện Nhân, CTQH là Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo nhận định của chúng tôi, ai sẽ nắm các chức vụ hàng đầu nói trên để cho thấy khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng trên đã thắng thế,sẽ có câu trả lời trong Hội Nghị BCHTU cuối cùng trước Đại Hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 1-2016, diễn ra sau chuyến đi Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Chúng tôi dự kiến 3 kịch bản:

 1. Kịch bản 1: Khuynh hướng dứt khoát chọn đồng minh Hoa Kỳ nắm ưu thế tuyệt đối, nếu nhận được những tái cam kết (những thỏa thuận ngầm) khả tín, khả thi của Tổng thống Obama, căn cứ trên những hành động thực tế mà Hoa Kỳ đã và đang giúp Việt Nam thoát Trung. Trong khi vẫn chỉ nhận được những lời hứa hẹn bất khả tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, căn cứ trên những hành động thực tế ngày càng gia tăng lấn áp, xâm lược Việt Nam theo kiểu “ tằm ăn dâu” của Trung Quốc trong quá khứ.

Trong trường hợp này, đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể thu tóm quyền lực, cùng lúc nắm các chức vụ TBT kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương và chủ tịch nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm Phạm Bình Minh sẽ là thủ tướng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang lưu nhiệm (hay một người khác cùng khuynh hướng), Chủ tịch Quốc hội sẽ là Nguyễn Thị Kim Ngân (hay một người khác cùng khuynh hướng).

 1. Kịch bản 2: Khi khuynh hướng chọn đồng minh Hoa Kỳ thắng thế tương đối, nghĩa là khuynh hướng thân Trung Quốc cũng đồng ý chọn đồng minh Hoa Kỳ là thượng sách, không còn  tin vào những lời hứa hẹn  của Tập Cận Bình, nhưng cũng không muốn làm cho Bắc Kinh nổi giận, có đối sách bất lợi cho Việt Nam, cần bộ mặt nhân sự lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam mang tính trung dung, để ngụy trang cho một chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ có thực chất.

Trong trường hợp này, hai khuynh hướng thân Mỹ, thân Trung Quốc  có thể thỏa hiệp chọn một trong hai phương án đầu của 3 Phương án trình bầy trong bài viết của tác giả Việt Dũng về vấn đề sắp xếp nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ tứ quyền lực.

 1. Kịch bản 3: Khi không có khuynh hướng nào nắm ưu thế tuyêt đối hay tương đối, thì phương án giữ nguyên Tứ trụ cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, để có đủ thì giờ tìm nhân sự mới cho 4 trách vụ nói trên mới khả thi, như  tác giả Trung Điền đề cập trong bài viết của mình như đã nêu trên.

III- Kết luận

Việc lựa chọn các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của đảng và nhà nước độc tài độc đảng hiện nay tại Việt Nam sẽ thể hiện chiều hướng chính sách đối ngoại cũng như đối nội của Việt Nam trong tương lai, ít nhất là 5 năm tới kể từ sau Đại hội 12 được dự trù vào tháng Giêng 2016 tới đây.

Nếu căn cứ vào những biến chuyển trong tình hình thực tế tại Việt Nam tương quan với những biến chuyển trong tình hình quốc tế cũng như khu vực, đa phương cũng như song phương tác động vào nội bộ đảng cộng sản Việt Nam, có ảnh hưởng quyết định đối với chiều hướng tương lai Việt Nam, thì cho đến lúc này chúng tôi dự kiến ba điều:

 • Một là khuynh hướng chọn đồng minh Hoa Kỳ đang thắng thế nhờ được sự hậu thuẫn của tuyệt đại đa số đảng viên các cấp của đảng cộng sản Việt Nam và  hầu như toàn dân Việt Nam đều hướng về Hoa Kỳ như một cứu tinh trước hiểm họa xâm lăng của Trung cộng. Khuynh hướng thân Trung Quốc đành phải chấp nhận đồng tình đi theo khuynh hướng chọn đồng minh Mỹ và chỉ đòi hỏi chia ghế chia phần thế nào, với một đối sách ra sao để  tránh được những thiệt hại quyền lợi cá nhân, phe nhóm và đòn trừng phạt của Trung Quốc đối với Việt Nam.
 • Hai là, một khi đã chọn Hoa Kỳ là đồng minh, đối nội Việt Nam sẽ chuyển biến vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đã khởi sự và kéo dài 30 năm qua (1995-2015). Vì vậy chúng tôi đã tiên đoán bộ tứ quyền lực lần này là “tứ trụ triều đình cuối cùng” của đảng  cộng sản Việt Nam là vậy.
 • Ba là gần như chắc chắn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đương nhiệm sẽ là tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Nhân sự trong các cơ quan đầu não của đảng và nhà nước sẽ được sắp xếp theo thế cài răng lược, nhưng đa số chiếm ưu thế vẫn là các nhân vật thuộc phe thân Mỹ. Nguyễn Tấn Dũng có thể là một Mikhail Gorbachev của Việt Nam và Đại hội 12 sẽ là đại hội cuối cùng với  tư thế nắm quyền  độc tôn trong chế độ độ tài, độc đảng, dù vẫn tồn tại trong chế độ dân chủ, đa đảng trong tương lai tại Việt Nam.
 Thiện Ý – Bạn đọc làm báo VOA.

61 Comments on “Kịch bản nào cho tứ trụ triều đình cuối cùng của đảng cộng sản Việt Nam

 1. Thích cho ai được bầu vào các chức danh *Củ Khoai”, đã thành khoai rồi muốn làm gì thì làm , bán nước cũng vô tư, làm tay sai cho thằng nào thích, làm gì được củ khoai nào.

  • Toi chọn tbt Nguyen Tan Dung, Chu tich nuoc phạm Quang Nghi, thu Tuong Vu duc Dam, Chu tich quoc hoi Nguyen thi Ngan,con ở Nguyen thiện Nhan lam Chu tich mat tran Nhan dan Hoac ở Nguyen Xuan phuc lam Chu tich nuoc .

   • De ong nguyen xuan phuc lam chu tich nuoc.con ma tham nhung.

   • tôi chọn ntd làm tbt , chủ tịch nước Lê Hồng Anh, thủ tướng Đinh La Thăng,, CTQH Nguễn ThịKim Ngân

  • toi chon pham quang nghi lam tong bi thu nguyeng tan dung lam thu tuong chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngu
   an chu tich nup
   o

   tran dai quang

   • Không được. Dân tộc VN chắc chắn là nô lệ của tàu trong đó có bạn và tôi. vì PQN sẵn sang bán đứng tổ quốc !

  • Ai cũng vậy, đế chế nào cũng được đưnghf: ” nứng dân ta trên ngọn lửa hung tàn >>>>

   • Giữa cái xấu và cái rất tệ chỉ còn phương án chọn cái xấu. Bạn nghĩ kỹ mà xem, vì có đáng hoan hô chăng ?

  • trang mạng này phân tích cói vấn đề chính người muối lấy ý kiến là người tâm thần để làm bình phong cho mình và tự khảng định mình là đồ bỏ đi

  • Ai cũng vậy, đế chế nào cũng được đưnghf: ” nứơng dân ta trên ngọn lửa hung tàn , ……
   và: Miệng la hết mà tay vơ vét…”

 2. Tôi chọn tập cận bình làm tổng bí thư Obama làm chủ tịch nước butin làm thủ tướng bankimun làm chủ tịch quốc hội

  • chọn đoàn văn vươn làm TBT, ông hiền làm CT, ông thoại làm quốc hội, ông khanh làm thủ tướng- đủ bộ nhé

 3. TBT kiêm CTN Nguyễn Tấn Dũng. CTQH Nguyễn thị Kim Ngân, TT Vũ Đức Đam

 4. Tôi Chọn TBT kiêm CTN Nguyễn Tấn Dũng. CTQH Nguyễn THỊ Kiêm Ngân. TT Vũ Đức Đam

 5. Nghi nen chon TBT Ở Nguyen Tan Dung,Chu tich nuoc ở phuc hayo Quang,Chu tich QH ba NguyenThi Kim Ngan,thu Tuong La ở Vu duc Dam . nen can nhac phieu tin nhiem va nên Khong nghiêng ve Trung Quoc . lanh dao Dang phai bao ve duoc Chu quyen Bien Dong cua nuoc ta.

 6. toi thiet nghĩ ông dũng làm tbt kiêm ctn là hợp lý nhất vì có như vậy thì vn yên ổn thêm đươc mấy năm nũa chứ kg thi tranh ngôi đoạt vị dân lại khổ

  • Theo toi

   tbtla tran dai quang chutich nuoc lâtn dung quoc hoi la phambinh minh thu tuong laOng nghi

  • Hãy nhìn sang các nước văn minh như Singapo, châu Âu, vv nói chung cả dân và quan đều sướng. các nước độc tài như I rắc, Các nước ở Trung Đông, châu Phi. khi dân nổi dậy, nội chiến thì cả dân cả quan sướng chăng . một số quan phải tỵ nạn ở nước ngoài ( vong quốc ) sướng chăng ?

   • TÔI CHỌN KIM JONG UN LÀM TỔNG BÍ THƯ KIÊM CHỦ TỊCH NƯỚC

 7. Toi chon Nguyen Tan Dung lam TBT kiem chu tich nuoc va nhung nguoi theo dong minh My.Vi nhung nguoi dieu hanh dat nuoc ta phai co trach nhiem bao ve toan ven chu quyen lanh tho Hoang Sa -Truong Sa truoc giac Trung Quoc hung hang,nguoi dan chung toi vi tinh than yeu nuoc,long tu hao dan toc the chet ung ho

  • Tôi thấy ông,nguyên tấn dùng làm TBT,truong tấn sang CTN,Nguyễn thiên Nhận thu tướng, nguyên thì kim ngân . chủ tích QH

 8. Trên voz đa phần cho rằng Ông Dũng sẽ nghỉ
  Vừa rồi ông Dũng phải viết tường trình về ý định lên làm TBT rồi sau đó thay đổi thể chế, lên làm tổng thống, họ đã tính hết rồi , dễ gì, tay chân ông Dũng cũng bị chặt hạ hết rồi, lên cái khỉ gì nữa , bên hải ngoại viết bài cứ hoang tưởng theo ý mình, đọc cả bài toàn là hướng theo Mỹ, nhìn nhận nông cạn vậy bảo sao ko thua .

 9. theo cach tra loi cua TT NTD voi cau hoi la ong co nen tu chuc hay khọng tu dai biẹu Thi TT co chuc vu nay la do dang dat rạ theo cach ly luan cua minh thi nhung vu tham nhung, dau tu that bai, cung la do dang chi thi vi TT bao ong luon dam bao va hoang thanh dang giao cho. Phan ma ong tra loi cau hoi de dot pha, xay dung dat nuoc, thi ong co noi them la can co dan chu that su.. cai mau thuan quang diem chinh tri…. cung cho thay DCSVN bay gio nhu dong cac rọi> ca nhan bo chinh tri thi cung tinh duong thao chay…co the sau nay TT NTD may be a neighbor of Barrack Obama in North Carolina ụ con dat nuoc VN mien Bac se Trung Hoa Thuoc Quoc. Mien Nam noi len nhung ten quan phiet nhu trong thoi 1948-1960. Nhung lan nay nhung ten quan phiet khong phai la nguoi VN ma la Nam Han, Dai Loan, Thai Lan, Viet Nam hai ngoai…Minh noi nghe buon that nhung do la mo hinh sau CSVN thao chay. Con nguoi dan mien Bac den mien Trung se tro lai thoi ky hop tac xa, lanh gao hang ngay, xep hang mua nuọc Mien nam se la noi day giay sa doa, xa hoi lung bai, dan diem, nhu mot ho rat xa hoi tu khap noi tren the gio do ve…. buon oi la buon. con tiep

 10. Theo toi.lành dao phai giàu.tư phương xã den trung uong…ngươi nao nghèo thi nên lam dòn xin tư chúc..lam lành dao mà KHONG biet lô cho gia dinh khá.giàu.thi lam sao lô cho dân cho nuoc duoc..xã hoi bao doi nay da thanh quy luat(KHONG Co Ai AN hóc .dau tranh De hyvong sau naytro thanh xé keo xeom. Vay chuyên lành dao lam giàu là lê tát nhiên liệu.KHONG Co gì xã là…quân trong là Co lam tot KHONG.?Co giong bác kiet.bác linh KHONG.chét roi mà dân chung biet ôn nhác mai…(noi gì duoc 1/10cua viec cha gia dân tóc. Vo san.vò san.và vò san…là ngươi dân Ai cung Co duoc hiên tai De lô cho dân cho nuoc…dân den chi cau mong duoc vay.(cho dung giong nhu các anh hung nom.thanh binh hương thu truy lác.Co giác den bô chay thi toi nghiep cho dân den)..

 11. Theo tôi tbt Bắc kỳ, chủt ịch nước trung kỳ, Thủ tướng đông nam bộ, CTQH niền tây là nhanh nhất các bạn a, vì khu nào cũng có người giỏi, người tài cả. Hoa thơm môic vùng hưởng một tý.

 12. Thực tế ai làm lãnh đạo cũng được nhưng phải là người vừa có tài vừa có tâm và chăm lo cho cs, hp của nhân dân là được\

 13. Hay de dan bầu tu do thi thiếu gì nguội tai giỏi chang qua ho muốn om ghe thoi …. Việt Nam! ta một dang nhung lúc nao cung nhiều phe kho bầu lam . Hay de nguôi dan bầu la chinh xac nhát

 14. Để chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ mới, TƯ mở tới 6 lớp đào tạo lý luận đặc biệt. Tất cả ứng viên vào TƯ khóa 12 bắt buộc phải qua những lớp đó. Đó là những điều kiện về mặt nhận thức lý luận vì tình hình phát triển đất nước bây giờ đòi hỏi phải có trí tuệ, anh phải thực sự là tinh hoa trong Đảng và trong dân mới giải quyết được những vấn đề phát triển đất nước hệ trọng như thế này. Chuẩn bị này rất hệ trọng, nghiêm túc.

  Ngay trong BCH Trung ương cũng thực hiện một chương trình học tập, nghiên cứu lý luận từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghe những chuyên đề lý luận mới, cập nhập những kiến thức mới gọi là tầm nhìn tư duy chiến lược.Hy vọng Đại hội Đảng lần thứ 12, Quốc hội khóa 14 sẽ lựa chọn những người xứng đáng, đủ tầm vào trong những cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, để đất nước chúng ta sánh ngang với các nước tiên tiến trên thế giới.

 15. Thời nào cũng có những kẻ “theo voi ăn bã mía”, hằn học với chế độ , ngu dốt nhưng lại tưởng mình “thông thái “, nên phàm ăn , tục nói , vớ đâu , nói đó bạt mạng mà chẳng biết mình đúng sai , hay dở . Ấy thế mà lại hay tham gia Chính sự , bình luận này kia , lên giọng mỉa mai , chửi bới chế độ mà chính bản thân họ lại chưa bao giờ đóng góp được điều gì đáng giá cho dân cho nước , thậm chí họ cũng chỉ là những kẻ sống” thừa của xã hội”không hơn , không kém ….Suy cho cùng đây là những người mà sự hiện diện của họ trong xã hội Việt Nam ta chỉ là những “đống rác” cho ruồi bu thôi !??

 16. Nghe giọng văn là đoán đây là bài viết của thằng Huy Đức răng vổ chìa ra. Như phường gặm nhấm chẳng là…chính nhân. Thằng Nhà báo vô đạo đức này chỉ võ đoán mà thôi.Nó là thằng cơ hội bất tài, chuyên gây chuyện giật gân rẻ tiền. Riêng cái vụ “Bên thắng cuộc” thì nó đã gia nhập đội quân phản động phản bội dân tộc này. Nó chỉ là thằng ranh biết gì về sự nghiệp Giải phóng miền Nam của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.Vậy mà nó dám cuyên tạc,thế thì nhân cách của nó rách nát tồi tệ đến thế là cùng.Mọi người hãy nhìn cái mặt nó xem có phải là thằng đểu và ngu không?

 17. Thằng Huy đức này đã dốt nhưng hay thích bàn chuyện quốc gia đại sự . thứ này cho làm trưởng ấp không qúa 3 tháng thì phải cách chức vì dân kiện quá .Tý ta tý tách viết được vài chữ nhưng tầm bậy tầm bạ không giống ai , địch không phải ta không phải , lập trường quan điểm theo phe nào cũng không có . cứ thích nói sàm sàm để tỏ ra là mình hiểu biết chính trị,Huy Đức viết BTC cũng dựa người khác viết hoặc kể lại từng giai thoại và tự tổng hợp lại thôi. Chứ Ếch ngồi đáy giếng lại non tuổi đời thì làm sao chính xác! thằng osin này biết cc gì ngoài ba cái chuyện ngồi lê đôi mách như bà già bán nước chè gốc đa hóng hớt. tại các vị đánh giá cao nó thì các vị thất vọng. vì sao? vì văn nó là văn báo, ko có tư tưởng, ko có chính kiến. cái óc của 100 thằng cùng xuất thân với nó thì hết 98 thằng là óc để phục vụ cái mồm. những người cổ võ cho mấy thằng này là bọn ko có chính kiến cũng là bọn bà tám bà chín cả. hội của nó kể tên ra một lô một lốc đang chờ chực cơ hội chính trị mà đổi giọng để ăn trên ngồi trước đây mà!

 18. THANG CHA NAO CUNG DUOC MIEN SAO LO CHO DAN CHO NUOC KHONG THAN THANG NÀO

 19. Mấy Bác chả hiểu biết gì về chính trị Việt Nam, đàm tiếu chẳng có cơ sở khoa học nào

 20. Một là khuynh hướng chọn đồng minh Hoa Kỳ đang thắng thế nhờ được sự hậu thuẫn của tuyệt đại đa số đảng viên các cấp của đảng cộng sản Việt Nam và hầu như toàn dân Việt Nam đều hướng về Hoa Kỳ như một cứu tinh trước hiểm họa xâm lăng của Trung cộng.

  Tôi là người làm kĩ thuật, ngày xưa học văn rất dốt. Nhưng nói thật là tôi thấy bài này giống bài văn phát biểu cảm nghĩ hơn. Viết báo thì cần cơ sở thực tế chứ bạn. Ngày xưa bạn trốn học buổi học về phân biệt văn nghị luận và phát biểu cảm nghĩ à.

 21. Tôi thấy lo lắng cho xứ mệnh đất nước Việt Nam trước thềm Đại Hội 12, liệuj đất nước có tồn vong để thực hiện mục tiêu CNCS hay không?

 22. TÔI CHỌN ĐỒNG CHÍ KIM JONG UN LÀM TỔNG BÍ THƯ KIÊM CHỦ TỊCH NƯỚC CÒN CÁC CHỨC VỤ CÒN LẠI MẶC KỆ ĐỜI.

 23. Cho dù kẻ thù có hung hãn đến mấy, chống phá đến mấy với sự đoàn kết thống nhất cao của đảng cầm quyền nhất định Đại Hôi đảng toàn quốc lần thứ 12 thành công tốt đẹp

 24. Tôi chọn: TBT – NGUYỄN TẤN DŨNG., TT ĐINH LA THĂNG, CNT – NGUYỄN THIỆN NHÂN – CTQH – PHẠM BÌNH MINH, CT MTTQ – TRUONG TÂN SANG

 25. BIẾT LÀ LANH ĐẠO NÀO CŨNG CÓ MƯU ĐỒ – MƯU ĐÒ CHUNG CỦA CHIẾN CUỘC CỦA XH – NHƯNG ĐỂ THEO TQUOC THÌ KO NÊN NHÉ CÁC LÃNH ĐẠO VNAM! – CÁC LÃNH ĐẠO ĐCS À! MỸ VẪN LÀ LỰA CHỌN SỐ 01 MÀ HCM ĐÃ THEO! THEO VỀ BẢN TUYÊN NGÔN VÀ VIỆT NAM DÂN CHỦ! MÀ KHI ÔNG MẤT BỊ THẰNG CHÓ TQ VÀO NÊN BÂY GIỜ MỚI THẾ NÀY ĐẤY! –

 26. VÀ CẢ KHI ÔNG TƯỚNG OK NHẤT VN CUNG NHƯ TG VÕ NGUYÊN GIÁP MẤT! NÓ ĐÃ MANG 981 SANG! LẠI LÀ KỊCH BẢN ! VÀ KHI ÔNG MẤT NÓ SẼ LÀM TẤT CẢ ĐỂ LÁY VNAM! CUOP VN!
  ÔNG VNGIAP LÀ NHÂN CHỨNG CÓ 01 -02 CỦA VN CÒN TỒN TẠI VÀ KHI MẤT THÌ MỌI THỨ SẼ MẤT!
  NẾU KO SÁNG SUỐT THÌ CHỈ TRONG VÒNG 05 TRỞ LẠI ĐAY! VN TA SẼ LÀ CỦA TQ! CÒN KO NỮA THÌ SẼ TRONG CHIẾN TRANH!
  NÊN SANG SUỐT THEO MỸ! NHƯ ÔNG NTAN DUNG! ĐỔI MỚI ĐẢNG ĐI! ĐA DẢNG! TƯ DO ĐI!
  CHẾ ĐỌ CSAN NÊN THÀNH 01 DẢNG CỦA NHIỀU ĐAG CÓ SỰ CANH TRANH !
  THEO TỐI NÊN CÓ TỔNG THỐNG—— NẾU ONG NTDUNG LÊN TBT!
  ỦNG HỘ CHO ONG TBT MỚI NGUYỄN TẤN DŨNG ĐI!!!! VIP!!!!!!!

 27. Bài viết : “Năm 2014, khi nhà cầm quyền Trung Quốc tự lột cái mặt nạ “4 tốt” và “16 chữ vàng” trên Biển Đông bằng hành động kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối”

 28. VIỆT NAM NHIỀU TƯỚNG QUÁ! 489 TƯỚNG- MỸ CÓ 200 TƯỚNG !!!!!
  THAM QUYỀN QUÁ! TƯỚNG GIẤY KO? ĐẤT NƯỚC THÌ NHỎ TƯỜNG NHIỀU LÀM GÌ VẬY!
  RA BIỂN ĐẢO ĐÁNH TQ ĐI! 1 TƯỚNG LANH ĐAO DUO CBAO NHIÊU QUÂN ĐÂY!!!!!!
  TƯỚNG NHÌU NÊN RA TRẬN ĐI!
  NGHĨ????? CHẮC CHỈ CẦN THÍ ĐIỂM 300 TƯỚNG RA TRẬN TRƯỚC LÀ THẮNG TQUOC THOI!
  NHIỀU TƯỚNG QUÁ!!! TRẢ LƯƠNG ĐUỐI!!!
  HJHJ!!!!!!!!

 29. VIỆT NAM NHIỀU TƯỚNG QUÁ! 489 TƯỚNG- MỸ CÓ 200 TƯỚNG !!!!!
  THAM QUYỀN QUÁ! TƯỚNG GIẤY KO? ĐẤT NƯỚC THÌ NHỎ TƯỜNG NHIỀU LÀM GÌ VẬY!
  RA BIỂN ĐẢO ĐÁNH TQ ĐI! 1 TƯỚNG LANH ĐAO DUO CBAO NHIÊU QUÂN ĐÂY!!!!!!
  TƯỚNG NHÌU NÊN RA TRẬN ĐI! 1111
  NGHĨ????? CHẮC CHỈ CẦN THÍ ĐIỂM 300 TƯỚNG RA TRẬN TRƯỚC LÀ THẮNG TQUOC THOI!
  NHIỀU TƯỚNG QUÁ!!! TRẢ LƯƠNG ĐUỐI!!!
  HJHJ!!!!!!!!

 30. Pingback: Người Tổng Bí Thư Của Việt Nam | VNCO Social Media

 31. Ai làm cũng duoc nhung dung hen voi giac ác vói dan và theo chan thằng tau thì khổ dan

 32. Kinh te vn dang dc doi moi nhu cong dong the gioi. còn
  hệ thống chính trị lạc hậu thì trái quy luật đó, làm sao dân giàu nc mạnh dân chủ công bằng vminh dc.

 33. Các bạn muosn đa đảng à. Người ta muốn thống nhất thành một đảng khó quá nên vận động đa đảng để đánh nhau , bán vũ khí, giảm bowt những kẻ thừa khỏi xã hội. Nhưng không may lại người có tại chết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: