14358740_1163907963675229_965094635767786589_n

Giáo dục thời thổ tả

Giáo dục Việt Nam đang lạc đường, chứ không phải lạc hậu. Lạc hậu thì chỉ thụt lùi vài chục năm so với nền giáo dục các nước khác, nhưng nếu có tầm nhìn và chiến lược đúng đắn thì ít ra, còn có khả năng bắt kịp hay thu hẹp khoảng cách với người…